Franchisová centrála SOLODOOR
Naše franchisová centrála poskytuje know – how a služby konceptu spojené s vybudováním, provozem, řízením a dalším rozvojem franchisových prodejen SOLODOOR.

Kromě toho nabízíme poradenství a školení pro členy franchisové sítě SOLODOOR v nejrůznějších oblastech spojených s Vaším podnikáním.

K dispozici je Vám franchisový manažer a síť našich regionálních obchodních zástupců.

S námi nejste na nic sami.

Kontakt:

František Kočíř
ředitel společnosti
SOLODOOR CENTRUM s.r.o.
Cejl 494/25
602 00 Brno
Česká republika
E-mail: kocir@solo.cz
tel.: +420 601 102 354

Iryna Chepil
ekonomka
SOLODOOR CENTRUM s.r.o.
Cejl 494/25
602 00 Brno
Česká republika
E-mail: chepil@solo.cz
tel.: +420 702 168 823

Pavel Sláma
franchisový manažer
SOLODOOR CENTRUM s.r.o.
Cejl 494/25
602 00 Brno
Česká republika
E-mail: slama@solo.cz
tel.: + 420 720 950 516

 

Využijte silného postavení a známosti značky SOLODOOR, která aktivně využívá jeden z nejstarších známkových fondů v České republice odkazující na silnou tradici značky SOLO spojené zejména s dřevařskou a sirkařskou výrobou v Sušici.

Dlouhodobé významné postavení naší firmy na trhu je pro Vaše podnikání zárukou dlouhodobé perspektivy Vašeho podnikání pod silnou značkou.

V našem oboru se jedná o první takový koncept…

Společnost SOLODOOR působí na českém trhu už téměř dvě desítky let. První franchisová prodejna SOLODOORU ale byla otevřena až v tomto roce ve Valašském Meziříčí. Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodli pro spuštění sítě franchisových prodejen?

Koncept franchisingu jsme začali vyvíjet v roce 2013, takže než došlo k otevření první franchisové prodejny v letošním roce, probíhal dlouhodobý proces příprav. Nechtěli jsme se vydávat cestou, která je obvyklá například při prodeji kosmetiky, kdy je franchisantem nazýván každý distributor zboží uskladněného někde ve skladě. Chtěli jsme, aby šlo o opravdu standardizovanou službu, ke které bude zpracované vše potřebné, jako například kompletní provozní příručka. Proto jsme také ke spolupráci přizvali například RNDr. Jiřího Lošťáka, který je členem České asociace franchisingu a má za sebou přípravu celé řady franchisingových projektů. Kromě něj jsme spolupracovali také s odborníky z akademické sféry, například s panem docentem Zdeňkem Szczyrbou z Katedry geografie Přírodovědecké fakulty UPOL, který pro nás udělal analýzu spádových oblastí u naší první franchisy.

Můžete sdělit, v jaké fázi je projekt nyní? Kolik franchisových prodejen v současnosti již funguje?

Jak již bylo zmíněno výše, pilotním místem se stala prodejna ve Valašském Meziříčí. Další franchisové prodejny nyní fungují v Brně a Praze. Během následujících dvou až tří let bychom chtěli dosáhnout toho, že bude otevřených přibližně 15 franchisových prodejen. V současnosti plánujeme semináře, na kterých bychom celý koncept představili našim obchodním partnerům po celé České republice. Doufáme tak, že bychom mohli oslovit další zájemce, kteří s námi chtějí spolupracovat v tomto obchodním partnerském modelu.

V případě, že se s některým z obchodních partnerů dohodnete na franchisingu, co může od SOLODOORu očekávat? Jaké jsou vlastně výhody franchisantů?

Oproti jiným prodejcům mají franchisanti zvýhodněné obchodní podmínky. Zcela odlišně je řešena spolupráce s franchisantem v oblasti regionálního marketingu podporujícího přímo jeho prodejní místo. Výhodou je také regionální exkluzivita, franchisantovi garantujeme, že v jeho spádové oblasti nebudeme otevírat další franchisovou prodejnu. Ovšem pouze za předpokladu, že franchisant v dané oblasti splní minimální obrat. Franchising totiž neobnáší pouze samé výhody a podnikatelé, kteří se chtějí zapojit, musí počítat i s povinnostmi. Postupem času bychom chtěli dospět k tomu, že franchisant bude ve své spádové oblasti hlavním partnerem SOLODOORu, který bude regulovat velkoobchod, bude řídit probíhající projekty a budou pod něj spadat menší prodejci. V geolokaci na webových stránkách SOLODOORu je franchisant vždy uveden prioritně v seznamu zobrazovaných prodejních míst. Navíc v okamžiku podpisu franchisové smlouvy získá franchisant zdarma své webové stránky, na kterých již má plně funkční konfigurátor našich dveří, vizualizátor a které lze využít plnohodnotně i jako e-shop. Webové stránky jsou samozřejmě ve stejném vizuálním stylu jako stránky SOLODOORu. A to samé platí i o podobě samotné prodejny. Franchisant od nás dostane kompletně zpracovaný manuál, ve kterém jsou zakresleny dispozice prodejny. Franchisant sice zajišťuje na své náklady realizaci celé prodejny, ale nemusí vymýšlet, jak má prodejna vypadat.

Popsal jste, co může přinést franchising Vašim obchodním partnerům. Co si od něj však slibujete Vy?

Přesto, že již je několik prodejen v provozu, stále stojíme začátku, takže je trochu předčasné hodnotit všechny budoucí benefity. Zvláště když se v našem oboru jedná o první takový koncept. Myslím si však, že společnosti, které budou mít vytvořenou prodejní síť takovým způsobem, o který se snažíme i my, budou v budoucnu ve výhodě. Jedině taková prodejní síť bude schopná zaručit, že zákazník dostane kvalitní produkt za dobré peníze se všemi souvisejícími službami.

Děkujeme za rozhovor.

 

Společnost SOLODOOR a.s. je tradičním, ryze českým výrobcem interiérových dveří a obložkových zárubní se sídlem v Sušici. Založena byla roku 1997 jako nástupnická organizace Dřevařské výroby SOLO Sušice a.s. Společnost patří mezi největší a nejvýznamnější zaměstnavatele regionu. Kromě jiného se může pyšnit i známkou kvality CZECH MADE, oceněním, které zohledňuje nejen kvalitu výrobků, ale i působení firmy na životní prostředí, spotřebu energií či péči o zaměstnance. Kompletní nabídku sortimentu i služeb a seznam prodejních partnerů naleznete na www.solodoor.cz

Mediální zastoupení SOLODOOR a.s.:
Mgr. Martina Rychetská
DENDRIT Consulting, s.r.o.
tel: 567 301 011
mobil: 731 110 557
email: mrychetska@dendrit.cz