Pomůžeme Vám s financovánímPřinášíme Vám kapitál pro vybudování a provoz franchisového podniku.

Franchisingový koncept SOLODOOR nevyžaduje pro start Vašeho podnikání vysokou investici. Hlavní část finančních prostředků směřuje do vybavení Vaší vlastní prodejny!

Profinancovat start Vašeho podnikání pod silnou značkou SOLODOOR je ideální z vlastních prostředků. Stejně tak je možné použít kombinaci vlastních zdrojů s úvěrovým financováním. Vyloučena není ani varianta plného profinancování z úvěru. Nestanovujeme striktní pravidla a vždy posuzujeme konkrétní případ.

S výběrem optimální varianty Vám samozřejmě rádi pomůžeme!

Umožňuje využít Vaši znalost regionu a naše zkušenosti.

Zůstáváte samostatným podnikatelem, který aktivně řídí svůj podnik, ale má možnost využít naši silnou značku.