Politika kvality a environmentu

SOLODOOR si zakládá na kvalitě svých produktů a odpovědném přístupu k životnímu prostředí

Nejen proto, že sídlíme na okraji CHKO Šumava a Národního parku Šumava, věnujeme dlouhodobě vlivům provozu společnosti na životní prostředí zvýšenou pozornost. Udělení ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek je pro nás jasnou známkou toho, že děláme věci správně.

Výroba interiérových dveří a zárubní je z hlediska vlivu na životní prostředí ekologicky čistá. Ministerstvo životního prostředí České republiky udělilo společnosti SOLODOOR a.s. licenci k používání ekoznačky „Ekologicky šetrný výrobek“ na výrobky: interiérové dveře a obložkové zárubně pod registračním číslem 12-26.

Společnost má sídlo v Sušici, na pokraji CHKO Šumava a Národního parku Šumava. Proto vedení společnosti věnuje vlivu provozu společnosti na životní prostředí značnou pozornost. Vlastní sídlo společnosti s celou výrobou leží v unikátním přírodním prostředí, využívaného především domácí a zahraniční klientelou k rekreačním účelům. Vlastní blízkost unikátního šumavského krajinného komplexu bere vedení společnosti jako závazek k zachování tohoto životního prostředí.

Hlavním potencionálním zdrojem negativního vlivu na životní prostředí je vlastní výroba a zde je opět hlavním potencionálním činitelem odpad z výroby. Nejedná se o nebezpečný odpad. Veškerý odpad z výroby je ukládán na vyhrazených místech do speciálních nádob, je likvidován externími firmami. Důraz je taktéž kladen na druhotné využití odpadů. Obaly uváděné na trh společností SOLODOOR a.s. splňují požadavky stanovené zákonem o obalech.

Podpůrné provozy (údržba, sklady surovin, sklady hotových výrobků, administrativní činnosti, atd.) nemají nestandardní činitele vlivu na životní prostředí.

Veškeré vlivy na životní prostředí, jejich dopady a řešení jsou popsány v registru environmentálních aspektů a v další firemní environmentální dokumentaci.

Základním strategickým cílem v oblasti politiky kvality společnosti je:

„Prostřednictvím intenzivního vývoje neustále zlepšovat designové a užitné vlastnosti výrobků a jejich kvalitu, současně s tím být spolehlivým a rychlým dodavatelem nabízejícím nejenom samotný výrobek, ale i širokou škálu doplňkových služeb souvisejících s jeho prodejem.“

Zavedením systému managementu kvality a environmentálního managementu podle doporučení ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 se vedení společnosti zavazuje k neustálému zlepšování kvality poskytovaných služeb a výrobků, standardizaci, prevenci znečišťování životního prostředí a neustálému zlepšování systému řízení kvality a environmentu při současné shodě všech činností společnosti s platnou legislativou.

Martin Dozrál

generální ředitel SOLODOOR a.s.

Nejste si výběrem jistí a potřebujete poradit?

Chci poraditKonfigurátor

Přijďte se podívat na dveře SOLODOOR naživo

20 značkových prodejních studií a 75 dalších smluvních prodejen v ČR i na Slovensku

Najít nejbližší prodejnu
Nastavit aktuální pozici
Vzdálenost do:
Showing all 95 locations

Značkové prodejny SOLODOOR

Ostatní smluvní prodejny