Nový informační systém ERP

Společnost SOLODOOR a.s. realizovala projekt „Pořízení komplexního informačního systému ERP v rozsahu agendy ekonomické, výrobní, obchodní, řízení lidských zdrojů a manažerského rozhraní včetně nutného vybavení hardware a služeb souvisejících s jeho implementací“.

Informační systém byl pořízen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, program ICT v podnicích, výzva I .

EU