Zásady ochrany osobních údajů

Správa a zpracování osobních údajů

Níže popsané zásady ochrany osobních údajů (společně s obchodními podmínkami) stanoví podmínky, za kterých společnost SOLODOOR a.s. používá a chrání veškeré vaše osobní údaje a další s tím související informace, které jí při používání jejích webových stránek poskytnete.

Společnost SOLODOOR a.s. je povinna chránit vaše soukromí včetně vašich osobních údajů a tuto povinnost se zavazuje řádně dodržovat. Jakékoli požadavky na sdělení vašich osobních údajů při používání tohoto webu i při jiných případných příležitostech činí vždy pouze v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně interních předpisů SOLODOOR a.s., které tyto předpisy doplňují.

Neustále sledujeme aktuální stav legislativy v oblasti ochrany osobních údajů a průběžně podle toho aktualizujeme i ochranu osobních údajů v naší společnosti. Změny těchto pravidel pak aktualizujeme i na našich webových stránkách – žádáme Vás proto, abyste naše zásady ochrany osobních údajů pravidelně sledovali. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů samozřejmě hodláme provádět s cílem posílení ochrany vašich osobních údajů a ke zvýšení vašeho komfortu při kontaktu s námi.

Pro účely komunikace s našimi zákazníky, obchodními partnery, případně návštěvníky našich webových stránek shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné k plnění našich smluvních povinností, nebo pro účely naší co nejlepší vzájemné komunikace, zlepšování našich služeb či komunikace se zájemci o naše produkty a služby.

Pro výše uvedené účely získáváme zpravidla vaše adresní (kontaktní) osobní údaje, jako je vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto osobní údaje získáváme vždy jen tehdy, pokud nám je sami poskytnete. Pokud bychom potřebovali i jiné vaše osobní údaje, jako jsou například vaše zájmy a preference či informace o vašich návštěvách našich webových stránek, pak je shromažďujeme pouze s vaším výslovným souhlasem. A tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Abychom poznali nákupní trendy, zákaznické preference, návštěvnost našich webových stránek apod., provádíme v rámci postupů dovolených právními předpisy analýzu údajů o návštěvách našich webových stránek. Tyto informace nám zároveň slouží k posilování bezpečnosti našich webových stránek i bezpečnosti vašich osobních údajů. Informace o vašich osobních údajích či aktivitách na našich webových stránkách poskytneme jiným osobám jen v případě, že nám to ukládají či umožňují právní předpisy.

Osobní údaje, které jsme získali, shromažďujeme proto, abychom porozuměli lépe vašim preferencím a následně jsme vám mohli poskytovat lepší služby a produkty. Informace z vašich návštěv našich webových stránek využíváme s cílem jejich zlepšení.

Za tím účelem vás budeme také čas od času upozorňovat na změny na našich webových stránkách, produktech nebo službách. Pokud nám k tomu dáte svůj souhlas, budeme vám zasílat i informace o našich propagačních akcích týkajících se nových produktů, speciálních nabídek, pro účely průzkumu trhu a podobně.

Zabezpečení osobních údajů

Ochrana soukromí a ochrana vašich osobních údajů je pro společnost SOLODOOR a.s. velmi důležitá. Dodržujeme všechny platné předpisy Evropské unie, české zákony a další předpisy na ochranu osobních údajů a všechny vaše informace považujeme za důvěrné. Na ochranu osobních údajů, které zpracováváme nebo shromažďujeme (včetně webových stránek) máme zavedené účinné systémy a usilujeme o to, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim, ztrátě nebo poškození.

Cookies

Pokud bychom začali tento nástroj využívat, budete o něm automaticky informováni. Tento nástroj pomáhá analyzovat data o návštěvnosti webu za účelem zlepšení uživatelského prostředí navštívených webových stránek. Soubor cookie je malý textový soubor, který po návštěvě webových stránek žádá o to, aby mohl být stažen do vašeho osobního počítače, chytrého telefonu, tabletu nebo jiného zařízení, které používáte k přístupu na web. Tento soubor můžete odmítnout, nebo v případě jeho přijetí kdykoli později vymazat. Soubory cookies se používají k záznamu internetového provozu a zahrnují identifikaci stránek a produktů, které jste si prohlíželi, čas strávený prohlížením a zapamatování si vašich preferencí, což pomáhá ke zkvalitnění webových stránek.

Soubor cookie však v žádném případě neobsahuje vaše osobní údaje. Více informací o cookies si můžete zjistit sami například na webových stránkách www.wikipedia.org.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích stran, jako např. na webové stránky našich smluvních prodejců apod. Nad cizími webovými stránkami však žádnou kontrolu nemáme a našim zásadám ochrany osobních údajů tedy nepodléhají. Na vaše osobní údaje se v tomto případě vztahují jejich vlastní zásady ochrany soukromí, které se mohou lišit od zásad našich. Vzhledem k tomu, že však odkazujeme na webové stránky našich solidních obchodních partnerů, jsme přesvědčeni, že i u nich je ochrana osobních údajů dostatečná. V případě jakýchkoliv dotazů nebo pochybností se, prosím, řiďte informacemi na jejich webových stránkách.

Vaše kontrola nad osobními údaji

Zpracování vašich osobních údajů můžete omezit:

a) pokud jste nám již své kontaktní údaje poskytli, kdykoli nás můžete požádat, aby vámi poskytnuté informace nebyly používány pro účely přímého marketingu (i když my přímý marketing zpravidla ani nevyužíváme)

b) pokud nechcete dostávat marketingové informace, můžete nám to kdykoli sdělit prostřednictvím našich webových stránek (v sekci „Napište nám“), nebo poštou na adresu: SOLODOOR a.s., Nádražní 166, 342 01 Sušice, Česká republika

c) vaše osobní údaje nebudeme prodávat, distribuovat ani poskytovat třetím stranám, pokud k tomu nebudeme mít váš výslovný souhlas, nebo pokud k tomu nebudeme oprávněni ze zákona

d) za podmínek stanovených právními předpisy vám na vaši žádost poskytneme i další informace týkající se vašich osobních údajů, nebo na základě vašeho požadavku za podmínek stanovených právními předpisy přeneseme vaše osobní údaje vámi určené osobě

e) pokud nás o to výslovně požádáte, v souladu s příslušnými právními předpisy vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, vymažeme, případně můžete využít i svého práva na vaše tzv. zapomenutí (pokud to bude v souladu s příslušnými právními předpisy)

Pokud se domníváte, že jakékoli vaše osobní údaje, které spravujeme nebo zpracováváme, jsou nesprávné, napište nám to, prosím, na některou z výše uvedených adres. Na výše uvedených kontaktech zároveň můžete obdržet odpovědi na své dotazy týkající se ochrany vašich osobních údajů.

 

Dokument si můžete stáhnout zde.

Nejste si výběrem jistí a potřebujete poradit?

Chci poraditKonfigurátor

Přijďte se podívat na dveře SOLODOOR naživo

20 značkových prodejních studií a 75 dalších smluvních prodejen v ČR i na Slovensku

Najít nejbližší prodejnu
Nastavit aktuální pozici
Vzdálenost do:
Showing all 95 locations

Značkové prodejny SOLODOOR

Ostatní smluvní prodejny