Strategie společnosti

Základní strategií společnosti SOLODOOR a.s. je být spolehlivým dodavatelem interiérových dveří a zárubní, který svým zákazníkům nabízí nejenom vysoce kvalitní a designově atraktivní výrobky v krátké lhůtě dodání, ale spolu s výrobkem poskytuje také širokou škálu doplňkových služeb s jeho prodejem souvisejících.

Dlouhodobým záměrem společnosti není navyšovat objem vyráběné produkce levnými výrobky, ani přesouvat obchodní aktivity do segmentu luxusních dveří, ale posílovat pozice ve středním cenovém segmentu zaměřeném primárně na neustále posilující nabídku atraktivních CPL a SOLO 3D povrchů doplněných novými lakovanými povrchy pro náročnější zákazníky.

Našich dlouhodobých cílů chceme dosáhnout zejména maximálním využitím inovačního potenciálu našich zaměstnanců, a to jak v oblasti neustálé inovace designu a užitných vlastností našich výrobků, tak v oblasti inovací našich marketingových a obchodních postupů. Veškeré své aktivity směřujeme k tomu stát se leaderem v oblasti výrobkových inovací a inovací obchodních postupů mezi českými výrobci interiérových dveří a zárubní.

Jsme společností, která se dlouhodobě zaměřuje na široké portfolio zákazníků, a tento směr nadále rozvíjíme. Naší cestou není specializace na jeden prodejní kanál. Veškeré naše úsilí směřujeme a nadále budeme směřovat k tomu, abychom byli spolehlivým dodavatelem zákazníků ze segmentu DIY, specializovaných velkoobchodů i maloobchodních sítí a developerských projektů. Zákazníkům z jednotlivých tržních segmentů přitom chceme nabízet řešení maximálně vhodná pro každou z těchto oblastí trhu a podle specifik každého z těchto prodejních kanálů vhodně diverzifikovat tam nabízené výrobkové portfolio. Tomuto postupně přizpůsobujeme nejenom aktivity v oblasti vývoje nových výrobků, ale také diverzifikujeme marketingové aktivity spojené s prodejem výrobků SOLODOOR v každém jednotlivém prodejním kanálu. Strategickým záměrem společnosti je vybudovat silný prodejní segment přímých dodávek do developerských projektů, kterých se v uplynulých letech SOLODOOR zúčastnil pouze nepřímo prostřednictvím svých obchodních partnerů. Dalším strategickým záměrem pro zmíněné období je další rozšiřování franchisingových prodejen zejména do krajských měst.

Klíčovou částí strategie společnosti je posilování značky SOLODOOR . Známost značky SOLODOOR je společně s neustálou inovací našich výrobků a zvyšováním jejich kvality klíčovým předpokladem pro další posílení pozice na trhu interiérových dveří a zárubní. Cílovou skupinou pro posílení známosti značky SOLODOOR jsou přitom zejména finální zákazníci. S přihlédnutím k aktuálním trendům v oblasti marketingu budeme maximální důraz klást zejména na posílení neustále se rozvíjejících nových forem internetového marketingu a současně zkvalitnění materiálů pro přímou podporu prodeje (katalogy, produktové listy, argumentáře, produktová a montážní videa).

Při zavádění nových výrobků do portfolia společnosti je vždy přihlíženo na platnou legislativu a na celkové dopady do oblasti životního prostředí.

Součástí strategie společnosti je neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb, snižování dopadů na životní prostředí a prevence znečišťování, a proto se vedení společnosti rozhodlo zdokonalovat integrovaný systém řízení podle norem řady ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

 

Martin Dozrál

generální ředitel SOLODOOR a.s.

Nejste si výběrem jistí a potřebujete poradit?

Chci poraditKonfigurátor

Přijďte se podívat na dveře SOLODOOR naživo

19 značkových prodejních studií a 75 dalších smluvních prodejen v ČR i na Slovensku

Najít nejbližší prodejnu
Nastavit aktuální pozici
Vzdálenost do:
Showing all 94 locations

Značkové prodejny SOLODOOR

Ostatní smluvní prodejny